2006

FARMERS FIRST: duurzaam landbouwsysteem voor een duurzame toekomst.

Pilot-project van start in Benue State, Nigeria

We zijn ons er terdege van bewust dat de Afrikaanse landbouw moet veranderen. In de laatste 40 jaar hebben een snelle bevolkingsgroei en andere factoren geleid tot een onaanvaardbare teloorgang van landbouwsystemen. Veel grond is onherroepelijk verloren gegaan. Nu de cassaveboeren geld verdienen en daardoor behoefte krijgen aan het opvoeren van hun productie, is het ideale moment aangebroken om een nieuw, duurzaam landbouwsysteem te introduceren en de boeren te begeleiden naar een betere, duurzame toekomst. Farmers First heet het landbouwsysteem dat DADCTO daarvoor ontwikkelde.


Financiering met steun van Nigeriaanse overheden en
donorgemeenschap In samenspraak met dezelfde lokale overheden maar ook met de donorgemeenschap probeert Dadtco Farmers First op de ontwikkelings agenda te krijgen. Het programma kan niet alleen gefinancierd worden uit de opbrengst van een gewas als cassave. De Nigeriaanse overheden zullen hun steentje moeten bijdragen, evenals de donorgemeenschap. Daarom heeft Dadtco al vele gesprekken gevoerd met instanties als het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, de Bill & Melinda Gates Foundation en het IFDC. Onvoorziene omstandigheden uitgesloten, verwachten wij in 2008 te kunnen starten met een Farmers First pilot project in Benue, Taraba en Osun states in Nigeria.

Steun Nederlandse Ambassade en Prof. Rudy Rabbinge
De steun van de Nederlandse Ambassade in Abuja is van onschatbare waarde bij het realiseren van onze visie. Ook de inbreng van onze hoofdadviseur Prof Dr Ir Rudy Rabbinge is nog dagelijks van essentieel belang.
 
Afrika: voedselschuur van het Westen
De ambities van het cassaveproject zijn groot. Maar dat zijn de potenties van het Afrikaanse continent ook. Afrika heeft alles in huis om de grootste cassavezetmeel leverancier ter wereld te worden in de komende jaren. Daarnaast zou Afrika kunnen uitgroeien tot de voedselschuur van het Westen.