2007

Cassaveproject groot succes

Het eerste cassaveproject bij kleine boeren in Benue State, Nigeria, verloopt bijzonder succesvol. De unieke mobiele split processing techniek -door Dadtco volledig met eigen middelen ontwikkeld- verspreidt zich in hoog tempo over heel Nigeria. Ook uit verschillende andere Afrikaanse landen komt nu de vraag of Dadtco bereid is daar op dezelfde wijze van start te gaan.

Beproefd concept

Het principe van het cassaveproject is eenvoudig en conform het beproefde Dadtco-concept: geef kleine boeren de garantie dat zij hun landbouwgewassen (in dit geval cassave) kunnen afzetten dankzij de introductie van een verwerkingstechniek op boerenniveau. Daardoor kunnen de boeren zelf rechtstreeks aan de fabriek leveren. Verkoop de cassavebloem, en 1 stap verder met zetmeel, vervolgens op de lokale en regionale markten, waar het dure importproducten vervangt. Nigeria importeerd per jaar tussend de 3,5 en 4 miljoen ton tarwe voor tarwebloem en ongeveer 250.000 ton natief zetmeel equivalenten, waarvan 70.000 ton natief zetmeel en de rest als HFS (High Fructose Syrup) voor de frisdrank industrie. Geef een uitstekende prijs aan de boeren; zij zijn immers je belangrijkste partner. Investeer in een samenwerking (joint venture) met lokale overheden en lokale privé-investeerders. En financier het leningsdeel van de ‘ joint ventures’ via lokale banken.

Met deze aanpak heeft Dadtco in de afgelopen drie jaar drie cassaveprojecten kunnen opzetten. Eén daarvan, het project in Benue State, is nu in volle productie. De overige twee (in twee verschillende ‘staten’ van Nigeria: Taraba en Osun) gaan begin volgend jaar van start. De totale gezamenlijke investering bedraagt momenteel bijna 20 miljoen euro.

Stabilisatie en vrede

Vooral in de zuidelijke staten, waar onrust en rebellie het dagelijkse leven ontwricht hebben, wordt het cassaveproject gezien als een belangrijke stap op weg naar stabilisatie en vrede.Wat dat betreft kan Dadtco zich dan ook heel goed vinden in het beleid van de huidige Minister van Ontwikkelingssamenwerking, die terecht stelt dat Afrikaanse landen die geteisterd worden door conflicten extra steun nodig hebben om te normaliseren.

15 fabrieken over vier jaar

Aangespoord door het succes van het eerste cassaveproject, neemt de vraag naar deze projecten momenteel sterk toe. Onze planning is om elk jaar twee à drie cassave-verwerkingsprojecten te starten, zodat over vier jaar ongeveer 15 fabrieken over heel Nigeria in productie zijn. Miljoenen kleine boertjes, hun gezinsleden en mensen daaromheen, zullen dan een vast inkomen uit cassave kunnen verkrijgen.

Tegengaan corruptie

Daar waar boeren kunnen uitkijken naar een vast inkomen, ontstaat snelle economische groei. Dat geeft stabiliteit en maakt boeren minder afhankelijk van overheidsorganisaties en hun corruptie. Lokale overheden die geld in onze projecten steken worden bovendien geconfronteerd met een Nederlandse ‘joint venture’-partner die niet bereid is om te investeren in corruptie, maar een zakelijke relatie wenst als buitenlandse investeerder. Ook hierdoor lukt het om corruptie tegen te gaan.

Unieke aanpak

Bij Dadtco’s aanpak werk privaat geld dus samen met publiek geld aan het verbeteren van de toekomst van de arme plattelandsbevolking, terwijl het bedrijf op strikt zakelijke leest geschoeid is en met normale bedrijfsvoering voorop staat. Ook dat maakt Dadtco’s aanpak uniek.