2008

Rijst project naar voorbeeld cassavaproject

van start in vier Nigeriaanse staten

Naast een groeiende vraag naar cassaveprojecten heeft Dadtco ook te maken met een toenemend aantal verzoeken van meerdere staten in Nigeria om te assisteren bij de ontwikkeling van de rijstteelt.

Slechte kwaliteit rijst maakt import noodzakelijk
De situatie kort samengevat: Nigeria kampt met een verouderde verwerkingsindustrie van lokaal geproduceerde rijst. De stedelijke bevolking wenst slechts hoge kwaliteit geïmporteerde rijst te eten en niet de lokaal verwerkte rijst van mindere kwaliteit. Gevolg: Nigeria importeert dit jaar 2,2 miljoen ton rijst terwijl haar eigen rijstboeren nauwelijks afzet voor hun rijst kunnen vinden.

Boeren betrekken bij verwerking van rijst
Samen met twee Nigeriaanse staten bestudeert Dadtco hoe hier verandering in gebracht kan worden. Voorop staat dat de rijstboeren betrokken moeten blijven bij de verwerking van de rijst. Het zou tegen onze visie ingaan wanneer de boer gedegradeerd wordt tot leverancier van de grondstof ongepelde rijst (paddy). Het zomaar plaatsen van meerdere rijstverwerkingsfabrieken is daarom geen optie.

Verbeterde kwaliteit: concurrentie met geïmporteerde rijst
In 2009 willen we in vier staten starten met een rijstproject. Net als in het cassaveproject, zal Dadtco wederom samenwerken met een lokale overheid en lokale privé-investeerders in een zakelijke joint venture. De door de boeren verwerkte rijst zal nogmaals bewerkt worden, waardoor we de kwaliteit van de rijst aanzienlijk kunnen verbeteren. De lokaal geproduceerde rijst zal daardoor goed kunnen concurreren met de geïmporteerde rijst.
Daarnaast zijn een aantal verbeteringsmaatregelen op boerenniveau nodig. Denk daarbij aan het verbeteren van:
de kwaliteit van het zaaizaad

- de oogsttechnieken (mechanisatie dorsen)
- de verwerking van de rijst op dorpsniveau (parboiling en pellen)

 
De lokaties waarwij van start willen gaan, zijn: Gussau (Zamfara State) en Jalingo (Taraba State).